Styrelse

Styrelsen 2020-2021

Pga Corona sker styrelsens möten digitalt på Teams. Så här möts vi.

  • Ordförande – Simone Saul, simone.sau[at]telia.com
  • Kassör – Ann Ulmehag, ann.ulmehag[at]gmail.com
  • Sekreterare, Protokollskrivande vandrar mellan styrelsens medlemmar
  • Ledamot, Hemsida – Anders Segerberg, anders[at]segerberg.me
  • Ledamot, Turer – Zdenek Klimt, klimtzdenek[at]gmail.com
  • Ledamot, Turer, Facebook – Joakim Thornell, thornelljoakim[at]gmail.com

Valberedning 2020

  • Christer Bergström, sammankallande
  • Erik Gunnarsson

Revisorer 2020

  • Per Janze, per.janze[at]gmail.com
  • Christine Gunnarsson