Styrelse

Styrelsen 2020-2021

Pga Corona sker styrelsens möten digitalt på Teams. Så här möts vi.

Ordförande – Simone Saul, simone.sau[at]telia.com

Kassör – Ann Ulmehag, ann.ulmehag[at]gmail.com

Sekreterare, Protokollskrivande vandrar mellan styrelsens medlemmar

Ledamot, Hemsida – Anders Segerberg, anders[at]segerberg.me

Ledamot, Turer – Zdenek Klimt, klimtzdenek[at]gmail.com

Ledamot, Turer, Facebook – Joakim Thornell, thornelljoakim[at]gmail.com

 

Valberedning 2020

Christer Bergström, sammankallande

Erik Gunnarsson

 

Revisorer 2020

Per Janze, per.janze[at]gmail.com

Christine Gunnarsson

 

E-post

  • info@havspaddlarna.se