Milersättning

När vi samåker till turer eller andra aktiviteter i föreningens regi, finns följande rekommendation att luta sig mot när det kommer till milersättning.

Vid en passagerare i bilen betalar denne 15 kronor per mil till bilägaren.

Vid två eller fler passagerare i bilen betalar var och en 10 kronor per mil till bilägaren.