Stora Sandskär

Stora Sandskär, ö med loggbok, täta besök och en av Västmanlands få förekomster av Malört.

På initiativ från Inger & Jan Hester så har det sedan 2002 på Stora Sandskär funnits en loggbok för Havspaddlarnas medlemmar att logga sina besök i. Varje notering i loggboken blir en lott vid den årliga utlottningen av ett uppskattat, välsmakande och buteljerat pris som sker på Upptaktsmötet varje vår.

Dan Porsby har också varit mycket involverad i processen att få en loggbok placerad på Stora Sandskär. Dan berättar att det beslutades om utsättningen av loggboken på ett styrelsemöte 2002-04-11. Inom en vecka efter beslutet träffade sedan Dan bl.a. Carl Hansson på Länstyrelsens Miljöenhet. Han kallade på ett flertal sakkunniga som alla var mycket positiva men något fundersamma hur man kunde ta ett beslut. Det muntliga beslutet blev att HAV fick tillåtelse att sätta upp en brevlåda med loggbok. Den 2002-04-20 placerades loggboken ut av Dan.

De första åren var loggboken nergrävd ca fem meter norr om fyren för att senare placeras i en brevlåda som sattes upp på ett träd. I maj 2008 försvann loggboken och en ny sattes ut.

Havspaddlarna paddlar till Stora Sandskär, vår inofficiella klubbholme, året om, bland annat går den traditionsenliga Adventsturen hit.

Stora Sandskär fick sin fyr 1929 med AGAs ackumulatorbelysning för att sedan elektrifieras 1995.