Turanvisning

Detta behöver du veta för en säker och trevlig tur

I syfte att genomföra säkra och trevliga turer använder sig föreningen av en turanvisning. Den innehåller olika moment som är bra att tänka på för både deltagare och färdledare före, under och efter turen. Läs den och har du funderingar kring vad som står skrivet i den – diskutera med dina kajakkompisar eller med styrelsen så hjälps vi åt att ha en levande diskussion i föreningen kring hur vi genomför våra turer.

Inkluderat i turanvisningen finns också den anhöriglista vi använder oss av vid övernattningsturer. Anhöriglistan syftar till att ledarna ska veta till vilken anhörig man ska vända sig om det händer något på turen som kräver kontakt med deltagares närstående.
Ledarna för turen ansvarar för att listan tas med ifylld på turen och listan kan naturligtvis användas även på dagsturer inom föreningen, liksom på privata turer med vänner.

Du hittar turanvisningen, inklusive anhöriglistan här:  Turanvisning