Säkerhet

Här presenterar vi olika texter och annat material som vi känner att alla medlemmar ska ha tillgång till i syfte att kunna genomföra turer med ett högt säkerhetsmedvetande.

Vill du bidra med material eller har du tips om material som du vill ska finnas här – skicka ett mail till
ordf[at]havspaddlarna.se så hjälps vi åt att höja säkerhetstänket i föreningen.

Utbildning

Varje år arrangerar föreningen olika typer av utbildningar i syfte att höja säkerheten på våra turer samt att ge oss medlemmar möjligheten att utvecklas som paddlare. Utbildningarna inkluderar en mängd olika områden och varierar också i svårighetsgrader, i syfte att passa alla medlemmar. Ett axplock av de senaste årens kurser är:
* Räddningsövningar utomhus
* Första hjälpen-kurs
* Nybörjarkurs (helgtur)
* VHF-kurs
* Teknikkurs med Nigel Foster (dags- och helgkurs)
* Paddelteknik
* Rollkurs
* Navigationskurs
* Ledarutbildning
* Föreläsning med läkaren Thure Björk angående nedkylning/hypotermi

Kommunikation i grupp

Då det tjuter och blåser så kan det vara svårt att kommunicera med dina färdkamrater.

  • En visselpipa kan hjälpa för att påkalla uppmärksamhet, men ljudet drunkar i vinden på kort avstånd.
  • Ett bättre sätt är att använda en liten tuta, den hörs betydligt bättre.
  • Ytterligare ett sätt att kommunicera är med paddeln. Se bilderna Kommunikation i grupp
Paddling i kallt vatten

Att paddla kajak när det är kallt i vattnet – oavsett om det är sen höst, vinter eller tidig vår – blir alltmer vanligt och då är det viktigt att vi vet vilka risker det kalla vattnet medför. Björn Thomasson, välkänd kajakkonstruktör från södra Sverige, skriver i en utförlig text på sin hemsida om olika aspekter på paddling i kallt vatten.

Även Håkan och Lena Jernehov, aktiva paddlare på västkusten, skriver informativt på Tjörn kajakklubbs hemsida om olika faktorer vi bör tänka på när vi paddlar i kallt vatten.

Hur lär vi oss mer?

Vi vill systematiskt lära oss av de händelser och tillbud som sker i samband med våra paddelturer. Vi gör detta för att minska framtida risker för oss alla. Det är därmed viktigt att vi alla bidrar. När något har hänt mailar du vår säkerhetsansvarige Bronek Tobola följande information:

* Vad var tänkt om allt gått bra? (Tur, datum, plats, väder, vilka var med på turen etc.)

* Vad hände som inte skulle hända? (Hur kom den oönskade händelsen till etc.)

* Vilka konsekvenser blev det? (Någon skadad, turen läggs om etc.)

* Egna lärdomar? (Vad har du lärt etc.)

Gör så här: Kopiera dessa fyra rubriker, klistra in i ett mail och fyll på med kort text. Du mailar sedan till Bronek.

De händelser och tillbud som vi vill följa upp begränsas inte bara till själva paddlandet utan vi vill lära oss av vad som sammanlagt sker, dvs allt från bostad till ut på vattnet och tillbaks. Vi begränsar oss inte heller till paddelturer i föreningens regi utan vi vill lära oss av allt som våra medlemmar är med om. Eller känner till från annat håll.

Det som händer efter din rapportering är att Henrik kommer diskutera din skrivning och händelsens lärdomar med dig. Tillsammans kommer ni fram till en skrivning som passar en bredare krets. Publicering sker på vår hemsida. Det görs på anonymiserad form, dvs utan personnamn, och fokus läggs på lärdomarna. Vi går också igenom dessa på årsmötet i samband med verksamhetsberättelsen.

 Utrustning att låna

Föreningen äger diverse utrustning som alla medlemmar i föreningen har möjlighet att låna till sina turer. Givetvis har HAV-arrangerade turer företräde till materialet, men dagar då materialet inte är bokat till dessa aktiviteter så är det fritt att nyttja den gemensamma utrustningen även till privata turer.

Vår gemensamma utrustning är följande:

* ett första hjälpen-kit

* extrapaddel

* bogserlina

* en presenning

* ett par vertikala lastbågar (för transport av 1 eller 2 kajaker på takräcke)

* vattentäta walkie talkie (ett par, endast till turledare på föreningsturer)


Dessa finns hos Jonas N. Larsson som bor centralt i Västerås. För att ta med dessa på turer, vänligen kontakta Jonas i god tid för att bestämma tidpunkt för överlämnande av utrustningen. Jonas nås på 070 – 509 15 84 eller okayak[at]live.se