HAV på Facebook

Hemsida
Föreningen har en hemsidan www.havspaddlarna.se ( det är den sida som du läser på nu). Information och dokument som är statisk eller ska bevaras över tid. Detta kan vara det enda mediet som en stor del av våra medlemmar ser då de inte är aktiva på Facebook.

Facebook
Föreningen har en öppen hemsida på Facebook som heter Havspaddlarna Västerås. Detta är styrelsens sida och endast utvalda administratörer kan lägga in information. Där presenteras lättillgänglig information om aktiviteter och föreningshändelser för medlemmar och intresserade.

Föreningen har också ett forum på Facebook heter HAVs Forum. (Det är en undergrupp till Havspaddlarna Västerås.)

Styrelsemöte 2021-01-13:
Vi satsar på HAVs forum, som öppnas för alla som vill bli gruppmedlem, oavsett om man är medlem i föreningen eller inte, men att man ska ha någon koppling till föreningen, paddling eller av annat skäl bedöms bidragande till Havspaddlarna och HAVs forum. Satsningen utvärderas i april 2021.
Joakim och Simone axlar ansvaret för facebooksidornas utveckling

I och med att gruppen är privat så når du den via HAVs facebooksida i länk ovan, markerar gruppen och anmäler intresse. Sedan kan det ta någon dag innan en administratör har ordnat tillträde.

Så här kan gruppen beskrivas :

En grupp för HAVs medlemmar att kommunicera om :
– Spontana turer och paddelsällskap
– Köp & Sälj
– Frågor
– Tips

 Och som alltid på Internet, vi är positiva i våra inlägg.

 

Medlemskap i HAV är via denna sidan.