Försäkring HAV

Försäkring

Den försäkring som vår förening har är endast en ansvars- och rättsskyddsförsäkring gällande för vår föreningsverksamhet.

Ansvarsförsäkringen gäller enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler för det ansvar som föreligger om vi i vår verksamhet orsakat fysisk skada på person eller sak genom vårdslöshet eller försumlighet.

Försäkringen omfattar inte någon olycksfallsförsäkring och det är därför viktigt att du själv säkerställer att du har en gällande olycksfallsförsäkring tecknad för dig som privatperson. Gäller det utlandsresor så är det din hemförsäkring som gäller. 

Försäkring  Länsförsäkringar: 2379126-003-Försäkringsbrev-2019. 

Försäkringsvillkor:
– Företagsförsäkring (V061-02)
med ansvarsförsäkring (V061-14-VILLKOR)
Följande anpassningar ingår:
– Rättskyddsförsäkring (V825-16-VILLKOR)
– Föreningar (försäkringen gäller inte vid tävlingar) (N17-10-VILLKOR)

Genom att styrelsen har godkänt turledarna så är det styrelsen som kan ställas svars.