SSRS

Stöd gärna SSRS, Sjöräddningssällskapet

Fråga till SSRS:
På årsmöte 2018  med HAVs-paddlarna , så ställdes frågan ifall vi skulle gå med som förening i SSRS. Vi är ca 100 medlemmar, varav kanske 30 är aktiva paddlare, som paddlar i Mälaren, Vättern, småsjöar i Bergslagen mm samt i kustfarvattnen i haven runt Sverige. 

Frågor:
– Finns ett föreningsdeltagande?
– Kan man teckna ett enskilt medlemskap som gäller föreningen?
– Vad innebär det om något händer och vi behöver hjälp.
  Det brukar från 2-3 till 10-15 personer på paddelturerna.

Svar från SSRS

Enligt våra stadgar kan enbart privatpersoner vara medlemmar i Sjöräddningssällskapet, så vi har inget medlemskap för föreningar eller andra organisationer, tyvärr.

Vad gäller hjälp till sjöss så kommer vi alltid när det är fråga om sjöräddning, d v s att det är fara för liv när ni är ute. Då larmar ni 112.

Vår förebyggande utryckning för medlemmar gäller andra situationer som exempelvis lättare grundstötningar eller motorhaverier med större båtar. Motsvarande för en kanot kanske skulle kunna vara tappad paddel och att man ligger och driver en lugn dag nära land. Men ofta så hamnar ni ju i långt mer riskabla situationer om något händer, så jag tror att det mesta skulle klassas som sjöräddning.

Sedan får ni gärna bli medlemmar ändå för att stötta oss. Och om någon eller några är medlemmar i en större grupp kommer vi även på förebyggande utryckning. Observera också att vår förebyggande utryckning gäller där vi har stationer. Av de exempel du räknar upp är det stationer på alla dessa platser, förutom de mindre sjöarna i Bergslagen.