2021-10-16-17/ Färnebofjärdens nationalpark med fototema

Fotosession i fagra höstfärger 

Vi kommer paddla i Färnebofjädens nationalpark med inrikting på landskapsfotografering och upptäckarglädje.  Nationalparken har bestämda tältplatser med eldstäder och ved.
På kvällen myser vi tillsammans framför lägerelden i höstmörkret.
Varmt välkomna
Grad 2
Turledare: Joakim Thornell
Hjälpledare: Utses vid tillfälle
Samling: Östaholm, avfart utefter R56 strax syd Tärnsjö mot Östa camping.  Kl 09:00 i kajakerna.
Anmälan: Senast onsdagen samma vecka till thornelljoakim[at]gmail.com