2021-09-02-05/ Kosteröarnas naturreservat, Strömstad

Koster – lite mera hav

En bra tid att åka till Västkusten, varmt i vattnet och den stora turistsäsongen har passerat.

 

Kosteröarna utanför Strömstad är ett av de områden på Västkusten som sticker ut lite extra. Det är en liten skärgård som ligger lite för sig självt, avskilt från fastlandet av Kosterrännan som är Sveriges enda marina nationalpark. Ute bland öarna är det gott om knubbsäl som vi säkert kommer att få se. Koster ligger så pass exponerat för Atlanten att det kan förekomma tidvattenskillnader av mer filosofiska dimensioner. Har vi tur kan vi få se mareld i vattnet i kvällsmörkret. I övrigt består ögruppen av två större öar, Sydkoster och Nordkoster som vi ska försöka att runda. Ursholmen med dubbelfyrarna i söder står också på menyn. Fri horisont garanterad.
Välkomna på en fin och upplevelserik tur.

Grad 4 – men inte längre etapper än 30 km per dag

Anmälan: Till Staffan senast torsdag den 26e augusti. Max 8 paddlare totalt, friska.

Ledare: Staffan Öström 0702 818 001 staffan.ostrom[at]gmail.com,
Lars Johnsson  0723 95 81 80
larsj2991[at]gmail.com

Samling: Vi samlas på Saltö söder om Strömstad klockan 12 på torsdagen för parkering och sjösättning. Vi återvänder söndag tidig eftermiddag.