2021-08-27-29/ Misterhults skärgård

 

Misterhultsturen ställdes tyvärr  in på grund av hård vind och hällregn. Det fanns inte utrymme att flytta turen.


Misterhultsarkipelagen.
En sensommatur i den lilla och omväxlande  skärgården.

En tur i varierande natur med både skyddade vatten och mindre överfarter. Arkipelagen är lagom för en tredagars paddling med två övernattningar i tält. Fågelskyddet har upphört så man kan välja väg efter väder och vind.

Gradering:  Då det kan bli öppna överfarter är turen graderad till 4.

Anmälan: Lars Lundin, 0705416646 senast 22 augusti.

Samtransport sker ej och antal deltagare är 7 med tanke på Covid.    

Ledare:  Lars Lundin 0705416646, lars.lundin.ll[at]gmail com

Samling: Klintemålahamn preliminärt klockan 10.30.  Länk till iläggningen översändes till anmälda.