2021-08-5-8/ St: Annas skärgård, Tyrislöt

2021-08-5-8/ St: Annas skärgård, Tyrislöt

Härlig natur i den Östgötska skärgården. En klassisk och alltid uppskattad fyradagars tur.

För dem som vill paddla 2 dagar finns också möjlighet att ansluta.

Väder och vind styr vägvalen.

Grad: 3-4

Turledare: Zdenek Klimt och Joakim Thornell

Samlingsplats: Tyrislöt kajakuthyrning, klara för sjösättning torsdag kl. 10.00

Kartor: St Anna & Gryt på Tyvek

Anmälan: senast 2/8 till Zdenek, klimtzdenek[at]gmail.com, 070 547 68 19.  (max 12 deltagare)