2021-07-28/ Kamraträddning, Kanothuset VKV, Västerås

2021-07-28 Kamraträddning, kvällspaddling,
VKF kanothuset, Västerås

Badtemperaturen i juli månad ger oss ett bra tillfälle att lära, eller fräscha upp kunskaper i räddningstekniker. Programmet anpassas efter deltagarnas kunskaper och önskemål.

Ta med: Kajak, paddel, kapell, flytväst och helst flottör och pump. Cyklopöga/simglasögon och näsklämma gör övningarna lite bekvämare.

I dagsläge saknar jag en hjälpledare/ instruktör. Vänligen ring mig om ni vill hjälpa.

Grad 1
Turledare: Zdenek Klimt
Samlingsplats : VKF kanothuset vid Björnebro.
Klara för sjösättning kl. 18.00
Vi ska träna kamraträddning vid Björnöbadet, men vädret styr valet av platsen.

Anmälan: den 27/7 till kl. 18.00, klimtzdenek[at]gmail.com 070 547 68 19

Vill du hjälpa till? Kontakta Zdenek