2021-05-29-30/ Kloten i Bergslagen. Eldar och brasor

En tur i naturreservatet Kloten, en vildmarkstur. 29-30 maj 2021

Vi paddlar på Långvattnet och Stora Korslången och sjöar i närheten i vild  marksnatur och övernattar i tält på någon ö i området.
GRADERING  : 3
(då det är fråga om övernattning. Annars ganska lugna vatten.)

ANMÄLAN: Anmälan till Lars Lundin på 0705416646 senast 24 maj.

På grund av Pandemin sker ej  samtransport och antalet deltagare är max 7.

LEDARE          Lars Lundin 0705416646

SAMLING       Vi träffas i Kloten, Sävenäsvägen klockan 09.00 och åker gemensamt till  iläggningsplatsen.