2021-05-22/ Lördagspaddling Frösåker- Granfjärden

 

2021-05-22 Frösåker – Granfjärden ( Mälaren)

Maj är en fantastisk tid, då naturen har vaknat till liv efter vinter. Turen ger oss möjlighet att uppleva det.

Grad 1-2

Turledare: Zdenek Klimt

Samlingsplats : Båtupplägget i Frösåkersviken.
Vid golfklubben svänger man till vänster och åker i riktning mot vikingbåtar. Båtupplägget finns strax innan.

Klara för sjösättning kl. 10.00

Anmälan:  21/5 till kl. 18.00

klimtzdenek[at]gmail.com 070 547 68 19