2021-05-16 (ändrat från 9 maj)/ Fågel- och bäversafari i Strömshoms kanal

Fågel & Bäversafari  2021-05-16. (OBS- ÄNDRAT DATUM)

Joakim återkommer med reserapport.


Vi kommer paddla i ett av Kolbäcksåns, Strömsholms kanal finaste sträckningar med fokus på djur i naturen. Ta gärna med kikare.
Paddlingen sker i lugnt tempo och passar såväl nybörjare som mer erfarna. Vi kommer att paddla 12-14 km under dagen med en fikapaus i en idyllisk ängsmark bland gamla tallar.
Grad 2
Turledare: Joakim Thornell
Hjälpledare: Zdenek Klimt
Samlingplats: Seglingsbergs badplats, västra sidan om ån, 800m norr om bondgården.
I kajakerna kl 10:00. Tillbaka kl 15:00.
Anmälan: Senast dagen före kl 21:00 till thornelljoakim[at]gmail.com