Coronainfo för turledare

Hej

du som är ledare i föreningen.
I dessa tider av Corona där vi alla har olika anledningar till att vara mer eller mindre oroade, vill vi att du som anmält dig till turledare under säsongen ska känna fullt stöd i ditt beslut om du vill genomföra turen eller inte.
Föreningen har antagit en policy som följer Folkhälsomyndighetens råd, där vi pekar på att var och en bär eget ansvar för att vara fullt friska för att få följa med på en tur.
Om du inte vill genomföra redan inplanerad tur behövs ingen förklaring till föreningen. Däremot är det en förväntan att du själv hör dig för om det finns någon annan ledare i föreningen som kan ta över den inplanerade turen. I sista hand ställs den in.
Vänligen meddela Lars Lundin om du har funderingar över säsongens redan inplanerade tur.
Telefonnummer:  0705 41 66 46