2021, Aktivitet 25 års-jubileum (flyttas till 2021 eller 2022)

Styrelsen planerar en jubileumsaktivitet med trevligt samkväm för alla medlemmar. Mer info kommer när covidsituationen börjar att lätta.