2020-11-28, Adventspaddling

Vi startar från kanothuset i Västerås. Vi siktar på St Sandskär, men väder och vind bestämmer målet. Glögg kommer att serveras av föreningen och den som bjuder på fikabröd får ära och berömmelse.

  • Grad 2
  • Turledare: Daniel Dahlblom
  • Hjälpledare: Zdenek Klimt
  • Samlingsplats : VKF kanothuset. Klara för sjösättning kl. 10.00
  • Anmälan: dagen före den 27/11 till kl. 18.00 till
    daniel.dahlblom[at]gmail.com 070 388 08 20 eller
    klimtzdenek[at]gmail.com 070 547 68 19