2020-08-15-16, Södermanlands skärgård

Helgens tur i Sörmlands skärgård gick med 3 deltagare, Peter, Zdenek och jag Lars Lundin.

Vi startade från Kanotbryggan vid Stendörren och paddlade ut och igenom Stendörrsreservatet. Därifrån paddlade vi söderut och passerade österut mellan Hartsö och Enskär förbi Gråskär med sikte på Stora Garkast. Solen sken och sjön låg rätt stilla. Förutsättningar för att övernatta på Stora Garkast var goda. Så vi tog sikte på ön och nådde dit i rätt lugn sjö och vi gick iland på västra sidan. Det fanns några andra på ön. Vi gick runt ön och upp på toppen med dess fina utsikt över skärgården. Ön är otroligt vacker med växter i många färger. När det var dags att slå läger visade det sig att ön kom att ha sammanlagt 7 nattgäster. Vi hade naturligtvis middag och sedan tittade vi på solens sakta nedgång och i skymningen så såg vi några sälar som låg på en kobbe. Även havsörn visade sig. Natten förlöpte väl och vi vaknade tidigt och åt frukost. Vinden hade lagt sig och vi satte oss i kajakerna för att fortsätta turen, nu i stiltje, norrut utefter öraden upp mot Storrö. Strax före Hamnskär så dök det upp ett sällskap på sälar som först inte såg oss, men sen både dök under och simmade runt och förbi oss. Vi försökte räkna dom och kom fram till att det var 17 stycken

Efter att ha passerat Storrö och Lillrö tog förmiddagskaffe på Viskär för att sedan runda Ägglösan och vidare norrut utefter Björkskär för att sedan runda Gjusskär och ta lunch på västra sidan. Men nu hade vi kommit in i innerskärgården så det visade sig vara upptaget. Inte heller Furskär var ledigt. Till sist blev det lunch på Fågelskär. Nu hade det börjat blåsa lite och vi fick härifrån paddla i motvind mellan Ängsholmen och Lövgärdsholmen och söderut för att komma till Djupsundet. Vi kunde paddla strandnära utefter Bergös klippor, då fågelskyddet hade upphört dagen innan. Efter att ha paddlat ut genom Djupsundet tog vi oss för behövlig paus med fika in i lä innanför Horsviksholmen. Härifrån och till Stendörrsreservatet hade sydvästvinden ökat något, men vi kom utan besvär in i reservatets skyddade vatten. Härefter var det dags att återvända till kanotbryggan, som tur var just då, var den helt utan andra kanotister.

Under hela turen var det sol utan några moln. Lätt vind blandade sig med stiltje. Vi hade verkligen tur med vädret och vi paddlade 40 kilometer. Ljuset ute på Stora Garkast är verkligen speciellt och ön är en upplevelse..

Lars Lundin

(Bilder från turen- se nederst på sidan)

_________________________________________
Påannonsering av turen: 

En tur i Hartsö Långö naturreservat och utanför med start från Stendörren med övernattning i tält på lämpligt ställe. Att fågelskyddet har upphört underlättar att hitta bra övernattningsplats.

  • Gradering: Turen är en grad 4 tur, då överfarter kan vara lite skumpiga. Men vi har inte bråttom.
  • Anmälan till Lars Lundin på telefon 070 541 66 46 senast 11 augusti 2020. Max antal är 10 deltagare.
  • Ledare är Lars Lundin.
  • Samlingsplats är Aspnäset, Stendörren vid kanotiläggningen
  • Tider: Turen går den 15 och 16 augusti 2020. Vi träffas vid kanotiläggningen klockan 09

_________________________________________
Bilder från turen