2020-03-11, Ledarträff Prevas lokaler Kopparlunden

Ledarträff  hölls 11 mars kl 18.30 i Prevas lokaler, Legeringsgatan 18, Kopparlunden i Västerås.

På mötet snickrade  vi ihop årets turprogram.

Zdenek och Joakim hade jobbat med förberedelsena inför mötet.
Ann hade bokat lokal och mat.