2019-09-12, Månskenspaddling

Turen: Inställd på pga att deltagare saknades

____________________________________

Påannonsering före turen:

Vi paddlar ut på Västeråsfjärden om det inte är alltför blåsigt och njuter av fullmånen

  • Grad: 3
  • Turledare: Knut Faber
  • Hjälpledare: Meta Faber
  • Startplats: Lövudden
  • Anmälan: Till Knut, 070-5321440, knut.faber[at]hotmail.com
  • Beskrivning: Om  det inte är allt för blåsigt paddlar vi på Västerås fjärden med start vid lövudden kl 19:00. Vi tar en fika på någon av holmarna och räknar med att vara hemma senast 22:30