2019-06-28–30, Söderarm

Söderarm ställdes in pga att 4 av 6 deltagare var sjuka i typ flunsa.

En klassiker i ny skepnad.

En annan variant än tidigare med lite nya områden. Efter Söderarm gör vi en sydlig båge tillbaka som kan inbegripa Norrpada och Rödlöga. Varmt och gott, efter midsommar börjar sommaren……

På denna tur är även medlemmar i Eskilstuna Kanotsällskap inbjudna !

  • Grad: 4
  • Turledare: Staffan Öström
  • Hjälpledare: Lars Johnsson
  • Samlingsplats: i Västerås för sjösättning från Rådmansö
    Anmälan: Till Staffan, 070-281 80 01
  • Max 8 deltagare