2019-02-19, Turledarmöte

Program Ledarträff 2019-02-19  

Tid

Vi börjar 18:30 och avslutar senast 21:30.

Plats

Prevas huvudkontor i Kopparlunden på Legeringsgatan 18 och ingång på husets sydsida, se kartor sist i filen.

Gott om parkering, lägre avgift dock.

Om du inte kommer in eller är lite sen, ring Ann på 0707 103 626

Programpunkter:

 1. Incidentrapporter, 2 stycken
 2. Strategidiskussion
  1. Genomgång av enkät
  2. Utbildningsbehov  
  3. Tursamarbete EKS ?
 3. Kaffe och smörgås
 4. Bassängträning, årets upplägg
 5. Vi snickrar på Turprogrammet, skicka gärna in dina turer innan mötet

Det har efterfrågats variation i turprogrammet och till stöd för funderingar har några innehållsförteckningar ur guideböcker plockats med som en separat fil.

Vi har även gjort en mall för turer som även den är en separat fil.

Anmälan

Staffan har skickat blänkare till tidigare ledare. 
Ifall du också vill bli ledare, kontakta Staffan, 070 281 001

Obligatorisk anmälan med tanke på förtäring, till Staffan 0702 818 001 eller Bronek 0723 166 575 senast söndag 17e feb.

Ladies and Gentlemen – Välkomna !!

Staffan & Bronek