2019-03-20, Upptaktsträff

Alena Kvorning berättade mycket trevligt om den paddling hon gjorde på Grönland förra sommaren. Området var vid Uumanaq på västra Grönland. Hågade kan kolla in denna länken.

Mattias Brosten från SSRS, Svenska Sjöräddningssällskapet, berättade om vad organisationen är och hur den fungerar i Mälaren. Ett önskemål till oss paddlare är att vi ska synas bra, dag som natt!

Mattias kollega Johanna Söderberg berättade om livet som sjöräddare och den trevliga gemenskapen i SSRS. Organisationen drivs med privata medel på frivillig basis.

Efter föredragen togs paus för kvällens förplägnad, serverad av Per och Meta.

Slutligen presenterades årets turprogram, innehållande nyheter som Stallarholmen, Dalslands kanal och Kefalonia, samt naturligtvis många turer i mer kända områden. Och turerna ligger på hemsidan nu.

Tjugotalet medlemmar kunde efter denna trivsamma afton börja planera för det nya paddelåret.