Hem & Nytt

Presentation av årets turer

Årets turer presenterades vid en digital träff 31 mars: HAV presentation turer 2021

Infobrev mars 2021

Infobrev HAV mars -21
Inbjudan till UPPTAKTSTRÄFF med presentation av årets turprogram
Efter en mycket inspirerande kväll (17 mars) med våra erfarna ledare har vi nu ett färdigt spännande
turprogram för denna säsong. Många olika platser och teman, enklare och lite svårare turer långt bort och nära.

Du hittar tidigare infobrev här

Styrelsemöten

Styrelse:
Bild på styrelse och kontaktuppgifter, se länk

Protokoll från mötena hittar du på medlemssidan
Klipp från senaste protokoll nedan:

Möte 2021-01-13
Facebook för HAV
I dagsläget driver föreningen två forum på facebook: HAVs Forum och Havspaddlarna Västerås.

I förlängningen vill vi avsluta en av dem men just nu är båda aktiva. Havspaddlarna är en informationskanal medan HAVs Forum ska vara ett öppet forum för alla som är intresserade av paddling. Att vi medlemmar själva bidrar med inlägg, hejarop, förslag och förstås fotografier från egna paddelturer uppskattas av föreningen.

En utvärdering av dagens två facebook-forum kommer att ske under våren 2021.

Hemsida
Havspaddlarnas hemsida nås på www.havspaddlarna.se (det är den sida som du läser på nu)
Här kan du alltid söka efter information kring årets aktiviteter, tidigare paddelturer, protokoll från våra styrelsemöten etc

 

Kalendarium

Utdrag ur styrelseprotokoll : §3 Vårens viktiga datum

 • 6 februari- senast
  Inbjudan till ledare och medlemmar att komma med förslag på turer och försöka locka fler att agera ledare. Viktigt att det blir ett bra och roligt infobrev så att så många som möjligt vill komma med förslag! (Ordf skriver).
  Simone föreslår i efterhand att detta skickas omkring 25 jan för att se om vi klarar ha ett nyhetsbrev i månaden vid varje månadsslut – förslag från Joakim som diskuteras på nästa möte.
 • 25 feb
  Återkoppling från intresserade sista datum:
 • 17 mars – ledarträff
 • 31 mars
   Medlemsavgifter ska vara betalda 31 mars. Info på hemsidans första sida fram till dess
   Upptaktsmöte, fysiskt eller digitalt beroende på situationen
 • 1 april – Nytt lösenord
 • 4-5 sept – Jubileum
 • Bassängträning genomförs inte år, dels pga dra problem med badhus, dels pga Corona. Vi beslöt att detta lika gärna kan genomföras utomhus. Kamraträddning övas vid två onsdagsträffar men även i samband med lämpliga turer på sommarhalvåret.

Årsavgift

Årsavgift betalas senast 31 mars.  Se info på denna länk.
Lösenord till medlemssidan byts därefter.
För dig som vill bli medlem, se  länk ovan

Loggbok på St Sandskär.
En ny bok ligger nu i brevlådan på St Sandskär. Se mer om loggboken här

HAV på Facebook.
Vi har ju en egen sida på Facebook, men nu även ett forum för medlemmar. Se denna sida under ”Om Oss”.

Nästa tur-
Väntar på ledarträff och upptaktsmöte för nästa års paddelsäsong

Covid-19 regler
Beslutat på Styrelsemöte 2020-05-06 och 2020-06-15:
Vid turer och möten följer vi folkhälsomyndighetens Covid-19 rekommendationer. 

Vi genomför våra turer men:

 1. Vi undviker samåkning till startplatsen
 2. Vi deltar inte i en tur om vi har några tecken på sjukdom
 3. Vi iakttar ett avstånd på två meter
 4. Turer kan ändras för att tillgodose säkerheten.
 5. Ledare kan ställa in eller ändra en tur på grund av smittspridningsrisk.

Vi menar att turer kan genomföras med bibehållen säkerhet om alla iakttar dessa regler och även gör allt för att undvika smitta.

  
Jubileumsturen, Havspaddlarna firar 25 år

P g a Covid-19 kommer jubileumsturen inte att kunna genomföras under 2020.

Styrelsens ambition har varit att anordna en trevlig sammankomst för alla medlemmar. Tyvärr kan vi konstatera att Coronan blev en oinbjuden gäst som inte lämnat oss och som sitter kvar under hela 2020. Vår önskan och förhoppning är att vi kan återuppta dessa planer när världen känns lite säkrare.