Hem & Nytt

 

Sista brevet från ordföranden:

HAVSPADDLARNA i Västerås, mars 2022
Till alla medlemmar
En 27-år gammal paddelförening avslutas. Nuvarande styrelse sitter kvar tills allt är klart men
det blir inga fler medlemsaktiviteter. Kvarvarande pengar doneras till SSRS och material till
Västerås kanotförening. För att bevara det bästa har det lanserats en facebookgrupp kallad
Paddlare HAV där en del verksamhet fortsätter.

Läs mer här: Länk till medlemsbrevet: Infobrev HAV mars 22 – det sista 

Extra årsmöte- protokoll- se nedan.

/Simone Saul

Arkivering föreningen och hemsidas avslutning- Utdrag ur extra årsmötesprotokoll

Förslag hantering av föreningens historik:
a) Fysiskt material överlämnas till Västerås kanotförening (walkie talkie, presenning,
reservpaddel, bogserlina, höglastare).
b) Föreningens 26-åriga historik sparas för framtida forskning och intresse.
Kontakt tas med Västmanslands arkivförening för support och förvaring.
c) Hemsidan avslutas under höst 22. Dessförinnan ger första sidan en enkel information om
föreningens nedläggning samt hänvisning till det nya forumet Paddelgrupp HAV
Mötet biföll samtliga förslag

Årsmöte, extra årsmöte

Extra årsmöte- protokoll, se medlemssidan: Medlemssida – Havspaddlarna Västerås

Kallelse till extra årsmöte 16 feb kl 18.30, (se länk till medlemssidan)

Summering från årsmötet med Havspaddlarna 2021-11-24, (se länk till medlemssidan)

Infobrev

Okt 2021: Brev till medlemmarna, se länk till medlemssidan

Du hittar tidigare infobrev här

Styrelsemöten

Styrelse:
Bild på styrelse och kontaktuppgifter, se länk

Protokoll från mötena hittar du på medlemssidan

Kalendarium

Loggbok på St Sandskär.
En ny bok ligger nu i brevlådan på St Sandskär. Se mer om loggboken här

HAV på Facebook.
Vi har ju en egen sida på Facebook, men nu även ett forum för medlemmar. Se denna sida under ”Om Oss”.