Styrelse

Styrelsen 2020

 

Första och konstituerande styrelsemötet för verksamhetsåret 2020. Från vänster Meta Faber, Staffan Öström, Zdenek Klimt, Lars Lundin och Ann Ulmehag.

 

Ordförande – Lars Lundin, lars.lundin.ll[at]gmail.com

Kassör – Ann Ulmehag, ann.ulmehag[at]gmail.com

Sekreterare, IT – Staffan Öström, staffan.ostrom[at]gmail.com

Ledamot, Jubileum – Margareta Faber, margareta.faber[at]hotmail.com

Ledamot, IT – Anders Segerberg, anders[at]segerberg.me

Ledamot, Turer – Zdenek Klimt, klimtzdenek[at]gmail.com

Ledamot, olika uppdrag – Joakim Thornell, thornelljoakim[at]gmail.com

 

Valberedning 2020

Christer Bergström, sammankallande

Erik Gunnarsson

 

Revisorer 2020

Per Janze, per.janze[at]gmail.com

Christine Gunnarsson

 

E-post

  • info@havspaddlarna.se