Turledare

Föreningens turledare ställer upp helt ideellt och leder turer i föreningens regi.

På hemsidans Kalendarium hittar du information om turerna och vem som leder dessa.
Vill du deltaga så loggar du in dig på medlemssidan och vidare till medlemsregistret och kontaktar turledaren.