2020-09-12–13 (alt 5-6 sept eller 29-30 aug), 25 års Jubileumsaktivitet

Styrelsen planerar en jubileumstur med trevligt samkväm för alla medlemmar. Mer info kommer

  • Grad: 2 (för den som vill paddla, vi söker plats som man också når via färja el dyl)
  • Anmälan: Mer info kommer
  • Ledare: Styrelsen
  • Samlingsplats: Vid Mälaren eller i dess närhet
  • Datum: 2020-09-12–13. Reserhelger: 5-6 sept resp 29-30 aug.