2020-05-27, Frösåker kvällspaddling

  • Grad: 1-2
  • Turledare: Zdenek Klimt
  • Samlingsplats : båtupplägg i Frösåkersviken bredvid vikingbåtar.
    Man svänger vid golfklubben till vänster.
  • Klara för sjösättning kl. 18.00
  • Anmälan: dagen före den 26/5 till kl. 18.00 till
    klimtzdenek[at]gmail.com 070 547 68 19