2020-08-7–9, Sankt Annas skärgård

Härlig natur i den Östgötska skärgården. En klassisk och alltid uppskattad tredagars tur. Vädret och vind styr vägvalen.

 • Grad: 3-4
 • Turledare: Zdenek Klimt
 • Hjälpledare: Joakim Thornell
 • Samlingsplats: Tyrislöt kajakuthyrning,
  klara för sjösättning fredag kl. 10.00
 • Kartor: St Anna & Gryt på Tyvek
 • Anmälan: senast 3/8 till Zdenek (max 12 deltagare) till
  klimtzdenek[at]gmail.com 070 547 68 19, eller
  thornelljoakim[at]gmail.com 070 302 61 33